Kraftig overdrevet!

Kraftkrisen er over! Kan vi tro det som står skrevet? Har kraftpanikken nok en gang […]

Kraftkrisen er over!
Kan vi tro det som står skrevet?
Har kraftpanikken nok en gang vært
kraftig overdrevet?

Håvard Førland