Minner fra ei svunnen tid

Her er eg fødd og oppvaksen og har trødd mine barnesko, leika i heimen saman […]

Her er eg fødd og oppvaksen
og har trødd mine barnesko,
leika i heimen saman
med sysken, far og mor.
Minner frå denne tida,
aldri eg gløyma vil,
alltid dei vil meg følgja,
same kor hen eg fer.

No er dei åri farne
og aldri meir kjem att,
men minner dei lever.
Det er vår store skatt.
Dei vil me trufast gøyma
og aldri viska ut.
Dei vil me trufast gøyma
til livets siste slutt.

Lars Paulsen