Nytt asfaltdekke i Vindafjord kommune

E 134 Knapphus- Isvik 8 km. Riksveg 513 Solheim – kryss Fv 736 4.3 km. […]

E 134 Knapphus- Isvik 8 km.
Riksveg 513 Solheim – kryss Fv 736 4.3 km.
FV 736 Kirketeig – Åm, veien her skal forsterkes før fastdekke.
Fv 746 Imsland – Haugland – Imsland, 6.5 km.
Riksveg 46 Sandeid – Vikedal sentrum

Reidar Håvås,
Ordfører i Vindafjord