Ønsker vinmonopol velkommen

Av erfaringstall vet vi at handelsstanden kan regne med en solid omsettingsvekst etter etablering av […]

Av erfaringstall vet vi at handelsstanden kan regne med en solid omsettingsvekst etter etablering av et polutsalg. Flere handlende og mindre handelslekkasje til «byn» er det vi ønsker oss. Det er ikke sånn at det ikke drikkes hvor der ikke er vinmonopol, men i dag har vi kun skadevirkningene av alkoholen, ikke gevinsten, den sitter handelsstanden i Haugesund igjen med.
At en del psykiatere og aviser i regionen er skeptiske får stå sin prøve, men lurer på om den samme skepsisen var til stede for etablering av vinmonopol i Haugesund den gangen en måtte til Stavanger for å få kjøpt en flaske vin.
La oss en gang for alle unngå at innbyggere i dette landet skal kjøre langt over 50 km for en flaske vin.
Distriktspolitikk er noe som alle snakker varmt om, men som veldig få ser ut til å forstå. Distriktspolitikk er mer enn støtte til landbruket. Hvis ikke distriktene klarer å bygge opp små sentra med tilbud til innbyggerne vil distriktene dø ut.
I vår egen kommune har vi særdeles god plass, allikevel blir vi hindret til å kunne tilby innbyggerne store og flott plasserte boligtomter. Kommunen har milevis med strandlinje, men kun noen heldige har fått seg nausttomt eller plass til å kunne ha en båt.
Og viss det også gikk an å bruke noen kroner av skattepengene, som dette distriktet bidrar med til samfunnet, til å bygge opp en noe bedre vei, gikk det gjerne an å få etablert flere arbeidsplasser i distriktet.
La oss begynne med å ønske vinmonopolet velkommen.

Terje Halleland
Gruppeleder
Vindafjord Fremskrittsparti