Skakke i nytt slag

Mange har meiningar om namnet på det nye kulturhuset i Etne, og skepsisen til nemninga […]

Mange har meiningar om namnet på det nye kulturhuset i Etne, og skepsisen til nemninga «Skakkesenteret» er stor. Professor og mellomalderekspert Sverre Håkon Bagge meiner det vil vera ein naturleg figur å føra namnet vidare etter. — Historikarar vil nok semjast om at Skakke var ein av dei viktigaste mennene på 1100-talet. Han var heilt opplagt ein dyktig politikar, seier han.