Skånevik for bråkmakere?

Bråket som omtales har tydelig referanse til spørsmål som ligger inne for prøving i rettsapparatet. […]

Bråket som omtales har tydelig referanse til spørsmål som ligger inne for prøving i rettsapparatet. Olseth glemmer imidlertid helt å informere leserne om at det var han selv som gikk til søksmål for å få vurdert rettskrav han mente å ha overfor vannverket.
Vannverket på sin side har benyttet seg av retten til å appellere en dom som styret ikke kunne akseptere. I forbindelse med nye krav i henhold til EØS regelverket, ble det gamle dam- og røranlegget kondemnert av  Næringsmiddelkontrollen. Selv ved bygging av nytt anlegg utenfor Miljegårdens område ønsket Olseth fortsatt å ha framtidige inntekter av det gamle ubrukelige anlegget. Han ønsket også å ha inntekter av en vannføring som vannverket per i dag ikke utnytter fullt ut. Vannverkets abonnenter bruker ca 6 prosent av vannføringen vannverket har rettigheter til.
Påstanden om at et styremedlem ikke får innsyn i regnskapene faller på sin egen urimelighet. Alle regnskaper frem til 2002 er reviderte og godkjente av generalforsamlingen. Regnskapene oppbevares i styrerommet, og de er derved frie for inspeksjon av ethvert styremedlem. Regnskap under utarbeidelse og revisjon skal først forelegges styret til godkjenning før behandling av generalforsamling. Det er uvanlig praksis at styremedlemmer skal intervenere i regnskapsfører og revisors arbeid.
Når regnskapsrevisjonen ikke er ferdigstilt har generalforsamlingen ikke regnskap å behandle! Derfor forsinket generalforsamlinger. Ved kommende generalforsamling vil Olseth og andre abonnenter få regnskapsfører og revisors forklaringer på hvorfor dette arbeidet har trukket ut. Denne siste informasjon er kjent for samtlige styremedlemmer, – så hvorfor denne påstanden om at et styremedlem nektes innsyn?
Olseth hevder at vannverket «kjører igjen samme sak i Lagmannsretten». Har Olseth ikke forstått at vannverket ikke «kjører noen sak», men at det er hans egen sak som er appellert. Appellen er gjort for å unngå at en gammel og unødig utgiftspost skal kastes over på abonnentene.
Til orientering kan nevnes at AL Skånevik Vannverk har en vannavgift som ligger godt under midtsjiktet av landsgjennomsnittet. Vannverket ønsker fortsatt å forsvare sine rettigheter, og det er derfor ikke interessant å drøfte detaljer som domstolen skal vurdere.
Magne Olseth ønsker at alle bidrar til å skape ro i bygda. Var det det han tenkte aktivt på da han gikk ut i avisene med villedende opplysninger om egen fortreffelighet og «vannverkets umulige oppførsel» ?
Vanligvis er det den som kaster den første steinen som skaper bråket.

Geir R. Olsen
Styreleiar i Skånevik Vannverk