Skinnet ble solgt, før bjørnen var skutt

Han nevnte ikke et ord om fremdriftsplan av Vikedal-Sæter! Fakta er at det var når […]

Han nevnte ikke et ord om fremdriftsplan av Vikedal-Sæter! Fakta er at det var når Haugland var ordfører at disse eiendommene ble solgt, med store mangler.
Ikke bare Vikedal-Sæter med manglende kloakk, men et gamlehjem uten godkjenninger til et formål som kommunen instruerte bruken av. Likeså kaien i Vikedal, som ikke hadde de nødvendige godkjenningar, til formålet den ble solgt til.
Derfor er det et paradoks at Haugland etterlyser fremdrift for turistnæringen i Vikedal.
Når vi kom til Vikedal, for å utvikle et turistprosjekt, og ble presentert Mo skole, fikk vi overlevert en hel mappe om at Vikedal var satsingsområde for turisme i Vindafjord kommune. Kommunen ville likeså være med å legge forholdene til rette for etableringer i turistsammenheng. Det som har skjedd i etterkant, og ikke minst i oppryddingen etter Haugland, er et sterkt eksempel på inkompetanse fra en daværende ordfører.
Vi har fått ny ordfører i Vindafjord, som på samme måte viser seg å være styrt av administrasjon og rådmannsvelde. Politikerne må av respekt for demokratiet, og ikke minst velgerne, ta tilbake makten.
I et demokrati er det kommunestyret makten hører hjemme. Hvem vil egentlig satse på nyskaping under et slikt styresett som råder nå, der bygningssjefen er mer opptatt av å lete etter paragrafer, enn å legge forholdene til rette for utbyggere og etablerere. I velkomstskrivet som blir presentert til eventuelle etablerere ved ankomst til Vindafjord, er det nemlig kommunens velvilje og tilretteleggelse det blir lagt stor vekt på!
Tilbake til saken mellom Vikedal-Sæter og Vindafjord kommune, der saken går videre i rettssystemet. Det har i mellomtiden vært en megling, som var en parodi på rådmannsveldet, og en handlingslammet ordfører: «Det du sier før, sier jeg efter».
Godkjent kloakkanlegg er nå på plass, til en prislapp på tett på en million kroner. Og til opplysning, hvis noen har «hørt» noe annet, fullt og helt bekostet av oss.
Vindafjord kommune vil heller bruke pengene på rettssystemet og advokaten sin, for å rettferdiggjøre sine mangler og sin inkompetanse. Uansett retterganger, kan det ikke rettferdiggjøre det som var og er virkeligheten ved tidligere Mo skole, nå Vikedal-Sæter.
Det var ingen godkjent kloakk når salget fant sted fra Vindafjord kommune. Dette kjente både rådmann og tidligere ordfører til. Det vil bli både dokumentert og fremlagt bevis for det motsatte i ankesaken. Både ordfører og rådmann bevitnet under ed i retten at de ikke kjente til kloakkanlegget til tidligere Mo skole før salget.
Den som virkelig har tjent penger på salget av Mo skole, er kommunens advokat!
Ja, her har Vindafjord kommune virkelig lagt forholdene godt til rette for utbygger, til satsing på turisme. Så ordtaket lever i beste velgående: «Skinnet solgt, før bjørnen var skutt.» Eks. ordfører Haugland bør ikke profilere sin uskyld, og etterlyse manglende handling og fremdrift i kommunen. Man kan vel si han har fremstått som et dårlig eksempel, i så måte.
Så et råd til nåværende ordfører Håvås: Ikke la deg styre lenger av rådmannsveldet! Vis handling, og ikke handlingslammelse og inkompetanse som nå!
Dette er kanskje første steg på veien for å stoppe fraflyttingen. Det er ikke lenge til valget for Nye Vindafjord.

Nils-Magne Birkeland,
Vikedal-Sæter