Valgteknisk samarbeid i det nye kommunestyret i Vindafjord

Arne Bergsvåg opplyste at Senterpartiet ville arbeide for å få til et brett samarbeid mellom […]

Arne Bergsvåg opplyste at Senterpartiet ville arbeide for å få til et brett samarbeid mellom Tverrpolitisk liste for Skjold og Vats, Bygdeliste fra Vikebygd, Krinsliste fra Bjoa og Haugsgjerd, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet. På samme møte som både Høyre og Fremskrittspartiet var med, så ble denne fellesgruppa enig om å stille felles liste til formannskapet, og at varaordførar skulle velges fra Arbeiderpartiet. Det har ikke vært noen hemmelige møter, hvor noen grupper har vært stengt ute.
Ved dette historiske første valget i den nye kommunen, har velgerne sagt sitt hvem som skal sitte i kommunestyret, og de har gitt tillit og fullmakt og dermed innflytelse til det enkelte parti eller liste etter antall representanter en har fått i kommunestyret. I tillegg har velgerne i to valgomganger valgt hvem som skulle være ordfører i kommunen. Tre ordførerkandidater gikk ut i første valgomgang, de to med helt klart flest stemmer gikk videre til 2. valgomgang. Her ble Arne Bergsvåg valgt med klar margin. Undertegnede er overbevist om at Arne Bergsvåg ble valgt fordi et flertall av velgerne ville at han skulle bli ordfører. Arne Bergsvåg ble ikke valgt til ordførar fordi han stemte ja ved folkeavstemningen. Det viser valget til velgerne i kommunestyret. Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble de to klart største partiene i det nye kommunestyret, og dermed også det største mandatet til å lede Nye Vindafjord.

Reidar Håvås
Vindafjord Arbeiderparti