Vil ha gransking av psykiatri-midlene

Kort tid etter at politiet gikk ut og antydet at morderen var av somalisk opphav, […]

Kort tid etter at politiet gikk ut og antydet at morderen var av somalisk opphav, hadde de i følge Aftenposten 50 navngitte personer som var mulige gjerningsmenn. En rekke av dem har hatt betydelige psykiske problemer og begått kriminelle handlinger. Dette betyr at det fortsatt går 49 somaliere rundt om i Oslo som i følge politiet kan være i stand til å begå alvorlige handlinger. Etter to år som medarbeider for Verdensbanken i Somalia, vet jeg at dette kan være svært farlige mennesker.
Uansett hvor velmenende mange politikere og voldsspesialister er; dette er et resultat av norsk asyl- og innvandringspolitikk, og et resultat av det manglende psykiatriske tilbudet vi har. Norske politikere har garantert både FN og det norske folk at vi hadde et godt tilbud til flyktninger og asylsøkere fra krigsherjede områder. Norge var et av de best kvalifiserte landene i verden til å ta seg av flyktninger og asylsøkere fra krigsherjede områder, het det da Norge påtok seg ansvaret for å ta imot asylsøkere. Nå viser det seg at regjeringene som stod for en liberal asyl- og innvandringspolitikk aldri har fulgt opp det de lovde. Samtidig vet vi at det er mange med ulovlig opphold her i landet. Mange av dem mener det er bedre å sitte i norske fengsler enn å bli sendt hjem.
Men det er verre enn som så. Ikke engang våre egne pasienter klarer helsestellet å ta seg av. For hvordan er tilbudet for psykiatriske pasienter? Den somaliske drapsmannen ble sendt ut av sykehuset på fredag, uten å ha plass å bo, uten medisiner. Han var et menneske fullstendig ute av likevekt da han drap den døve Terje Mjåland bakfra med flere hugg med en sagtannet kniv. At den døve Terje Mjåland så brutalt ble fratatt livet, og at de nærmeste så plutselig mistet et godt menneske, viser hvor lett man kan miste livet og miste et menneske som står en nær – i Oslo.
Aftenposten kan opplyse at oppholdstiden på psykiatriske institusjoner er kraftig redusert de siste årene, fra 123 døgn i 1990 til 43 døgn i 2003. Mellom 1990 og 2003 ble 2444 døgnplasser i psykisk helsevern avviklet. — Det er mer regelen enn unntaket at psykisk syke skrives ut for tidlig, sier Generalsekretær Tor Øystein Vaaland i Rådet for psykisk helse.
Nå gransker fylkeslegen hva som skjedde da den syke pasienten ble utskrevet.
Helseminister Ansgar Gabrielsen lover 700 millioner kroner ekstra til psykiatrien. Det er bra. Men det er ikke psykiatrien som trenger pengene, det er behandlingstilbudene til psykiske pasienter som trenger pengene. Helseministeren må påpeke at pengene IKKE skal brukes til administrasjon, prosjekt og forskning, eller til andre pasientgrupper – men til behandling av psykisk syke.
Hvor mange titalls- eller hundretall millioner kroner som i utgangspunktet er øremerket til behandling av psykisk syke pasienter går til andre formål?
Hva har pengene til psykiatrien gått til?
Helseminister Ansgar Gabrielsen bør følge rådet til styremedlem Aud Overå Fyhn i Mental Helse i Tromsø.
«Når det gjelder psykiatriske behandlingstiltak har vi vel en lang og sørgelig praksis med rask utskriving for alle, og dårlig eller ingen oppfølging etter utskrivingen. Vi er alle somaliere i denne sammenhengen. Hver gang for tidlig utskriving og manglende oppfølging i hjelpeapparatet utenfor institusjonene har ført til ulykker, får vi høre at her skal det satses. Og vi får høre om pengene til psykiatrireformen. Nå tror jeg vi snart må få høre hva alle millionene har gått til».

Steinar Bastesen,
stortingsrepresentant
Kystpartiet