Mistanke om promille

Naudetatane har onsdag kveld rykt ut til Fv 735 i Vindafjord etter melding om trafikkulykke. Haugaland og Sunnhordland opplyser at førar av bilen har kome seg ut og blir sjekka av helsepersonell.

Politiet har mistanke om køyring i påverka tilstand.

Fv 735 er vegen som fører fram til Toraneset.