Notis

Torstein Tysvær Nymoen er ansvarleg redaktør i Grannar.
FOTO: RINA ASPMO

«Sterke røyster på begge sider har uttalt seg i debatten, og har lagt fram gode argument for kvar sine ståstadar»

Abonnement
Innsendaren av lesarbrevet meiner dette så langt er den beste illustrasjonen av det som kan blir ein realitet på Dommersnes.
ILLUSTRASJON: BEVAR ÅLFJORDENS PERLE

«Illustrasjonen utarbeidet av foreningen Bevar Ålfjordens Perle viser kun det som er beskrevet i forslag til planprogram»

Abonnement
Nokre av dei som møtte på årsmøtet. Frå venstre: Leif Rørtveit, Anne Grete Karlsen, Agnar Naustdal, Nils Terje Oma, Torstein Åsbø, Line Andersen  og heilt til venstre Knut Sandvik. Foto: Privat

Let seg ikkje knekke av alvorleg økonomisk situasjon. — Årsmøtet blei avslutta med optimisme og pågangsmot

Abonnement
Grannar har tekniske problem fredag. DIfor ligg alle saker på nettavisa opne for alle inntil vidare.
ILLUSTRASJONSFOTO

Grannar hadde tekniske problem

Annette Bjørgen Svendsen (f.v.), Oskar Nesheim, Lars Amundsen, Bjørnar Svendsen, Åsmund Kalstveit, Ståle Hansen, Karolina Hansen, Tilde Nesheim og Alfa Haraldseid-Strandmøtte deltok på dugnaden til Skjold bygdalag. Foto: Privat

Godt oppmøte i Skjold: — Dugnad bygger fellesskap, naboskap, tilhøyrsle, identitet og ei heilt ny turløypa

Abonnement
Frukt og grønt har lenge drege opp den generelle prisveksten og gjer det framleis. Foto: Kari Hamre / NPK

Konsumprisindeksen viser no at prisveksten har vore minkande

Abonnement
For å ta betre vare på helsa til fjellreven, har NINA no sett ut fjellrev på Hardangervidda som ikkje er i nær slekt med dei som allereie lever i dette området. Foto: Avlsprogrammet / NINA / NPK

Avlsprogram gir friskare fjellrev

Abonnement
llustrasjonsfoto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Stadig fleire juksar

Abonnement
politibil

Fartskontroll resulterte i bøter

Abonnement
Både i Nordland og på Vestlandet kan det vere svært lett å løyse ut skred i helga. Illustrasjonsfoto frå Hola mellom Voss og Vik. Foto: Marit Hommedal / NTB/ NPK

Åtvarar turgåarar på fjelltur

Abonnement
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Ny skattemeldingsordning for næringslivet

Abonnement
Torstein Tysvær Nymoen er ansvarleg redaktør i Grannar.
FOTO: RINA ASPMO

«Det stinkar på Toraneset»

Abonnement
Roy Martin Øyjord. ARKIV FOTO: ARNE FRØKEDAL

«Skal desse folka, som er så heldige og friske at dei kan nyte vår natur på alle måtar, få bestemme at det er berre dei som skal ha rett til å bruke naturen?»

Grethe Hopland Ravn. Foto: Rina Aspmo

«Korleis eg klarte å vri meg ut av den knipa kan eg ikkje hugsa»

Abonnement
Sju av ti arbeidsgjevarar har i noka eller stor grad behov for å tilsetta folk med masterutdanning dei neste fem åra, ifølgje undersøking. Her frå Campus Bø ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN). Foto: Trond Reidar Teigen / NTB / NPK

Stor etterspurnad etter masterutdanna.

Abonnement
Skoggjødsling er eit klimatiltak som blei sett i verk i 2016. Det blei betalt 5,8 millionar kroner i tilskot i fjor. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Skoggjødsling er bra for klimaet

Abonnement
Sterk vind ved Ålesund lufthamn Vigra. Kanskje blir denne flyplassen ein av dei fyrste som får legga til rette for hydrogenfly? Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Planlegg å utvikla infrastruktur for hydrogen på norske flyplassar

Abonnement
Drop-in-bryllaupa som Den norske kyrkja legg til rette for på valentinsdagen er meint å vera låg-terskel-tilbod. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Den norske kyrkja inviterer par til drop-inn-bryllaup

Abonnement
Guri Ravatn (SV).
ARKIVFOTO: SVEIN ERIK LARSEN

«Konsekvensutgreiing av alle tre fasane i utbygginga på Dommersnes må gjerast samla»

Abonnement

Nord-Noreg: Ventar stort uvêr måndag – mange innstilte fly

Abonnement