Notis

Illustrrajonsfoto

Mange fekk fartsbot

Abonnement
Ungdomsfiskeordninga til Nærings- og fiskeridepartementet har hittil i sommar 651 påmelde. Foto: Halvard Alvik / NTB / NPK

650 ungdommar vil prøve seg som yrkesfiskarar i sommar

Abonnement
Illustrrajonsfoto

Trafikkulykke skapar kø

Abonnement
Denne sommaren er fleire sjåførar enn for to år sidan nervøse for kva som kan skje med bilen under noregsferien, viser ei ny undersøking. Foto: If / NPK

Norske sjåførar meir engstelege i feriebilen enn før

Abonnement
1-2% tare i brødet påverkar ikkje smak og gjer brødet sunnare, ifølgje ei ny studie. Illustrasjonsfoto: Joe Urrutia, Nofimaed / NPK

Tare kan gi sunnare brød

Abonnement
Ferietid er bildetid, men du kan ikkje legge ut feriebilda dine heilt utan vidare. Foto: Frende Forsikring

Mange bryt lova med feriebilda sine

Abonnement
Illustrrajonsfoto

Mann trengte assistanse ned frå ein fjelltopp i Ølen

Abonnement
Sanitetsbasaren i Ølen `22
To av hovudpersonane for kvelden. Leiar i foreninga, Anne Tone Salte Andersen og Romsakatten.

Nye selskap og nye rekneskap frå verksemder i Etne og Vindafjord

Abonnement
Steinar Aalvik

ENTYMEM

Abonnement
Sveinung Bjelland. Foto: Kristian Risanger

— Det gler meg aller mest når ungane mine og dei nærmaste har det godt

Abonnement
Regjeringa går saman med aktørar i kornbransjen om å etablere nasjonalt beredskapslager for korn i Noreg. Den tidlegare beredskapsordninga vart avvikla i 2003. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Regjeringa startar etableringa av beredskapslager for korn

Abonnement
Inga-Cecilie Sørheim. Foto: Privat

Skjerm oss frå skjermen

Abonnement
Til helga er det jonsok, men ein kan ikkje tenne bål kvar som helst. Fleire stader må ein søkje om lov i god tid. Biletet er frå Snarøya utanfor Oslo frå ei tidlegare jonsokfeiring. Arkivfoto: Marianne Løvland / NTB / NPK

Ikkje fritt fram for jonsokbål i helga

Abonnement
Dagens Medisin har kartlagt utbetalinger frå legemiddelindustrien til helsepersonell og -organisasjonar. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Legemiddelindustrien har utbetalt fleire hundre millionar til helseorganisasjonar

Abonnement
– Utanforskap er noko av det vondaste et barn kan oppleve. Fellesskapen har alt å seie for barnas trivsel, tryggleiken og utviklinga, seier Camilla Lunde, leiar for førebygging i Blå Kors. Foto: Blå Kors.

Ein av fire barn og unge gruar seg til ferien

Abonnement
Venstres Sveinung Rotevatn har saman med Ap, Høgre, Sp, SV, Raudt, MDG og KrF lagt fram forslag om ein eigen grunnlovsparagraf om norsk som hovudspråk i Noreg. Foto: Hanna Johre / NTB / NPK

Brei koalisjon vil grunnlovfeste norsk språk

Abonnement
Iben Andre Skogen Johnsen (bildet) og Svein-Erik Larsen byggjer nytt lag og treningskultur i Etne A-lag. FOTO: MAGNE SKÅLNES

Løfter fram Etne gjennom sin dugnadsvilje og entusiasme

Grethe Hopland Ravn. Foto: Rina Aspmo

Donald Duck, ein oskefis og Costa del Pøsregn

Abonnement
Aldri før har forskarar observert så mykje plast i Norskerenna utanfor Skagerrak. Her ser vi plastsøppel som kronprins Haakon har plukka opp frå havbotnen etter eit dykk med WWF utanfor Sjøstrand i Asker i 2019. Foto: Heiko Junge / NTB/ NPK
Aldri før har forskarar observert så mykje plast i Norskerenna utanfor Skagerrak. Her ser vi plastsøppel som kronprins Haakon har plukka opp frå havbotnen etter eit dykk med WWF utanfor Sjøstrand i Asker i 2019. Foto: Heiko Junge / NTB/ NPK
Sjå fleire bilete

Svært mykje plast i Norskerenna i Skagerrak

Abonnement
Sjølv om effektane av sur nedbør søkk, er det framleis nødvendig å kalke norske vassdrag og innsjøar for å bøte på skadane av langtransportert luftforureining. Foto: Helge B Pedersen/ Miljødirektoratet

Mindre sur nedbør

Abonnement