Lappen fór til jul

Éi lita veke før julekvelden forsvann lappen til ein sjåfør på E134 forbi Knapphus. Farten blei målt til heile 90 km/t i 60-sona.

— Føraren er meldt til politiet førarkortet er inndrege, melder Haugaland og Sunnhordland politikammer om hendinga onsdag kveld.