Dårleg føre i kveld

Det er meldt  om svært dårleg føre langs E134 i kveld, med mykje slaps i vegbanen. Vest for Ersland i Skjold stoppa ein lastebil midt i bakken og skapte utfordringar for både bilane bak og møtande trafikk. På Fikse hamna ein bil i grøfta.

Det oppmodast om å køyra etter tilhøva.