Glatte vegar

Operasjonssentralen i Haugesund melder om fleire mindre trafikkuhell i Etne og Vindafjord søndag. Årsaka er særs glatte vegar og politiet oppmodar til å avpassa farten etter tilhøva.