Skjoldavik er ein av vegane i Skjold som er føreslått ny fartsgrense på 30 km/t. Butikken er lagt ned.
Skjoldavik er ein av vegane i Skjold som er føreslått ny fartsgrense på 30 km/t. Butikken er lagt ned.

30 km/t for interntrafikk

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!