Hovedsak

Av og på med snø om vinteren: Olalihytta fotografert ein dag i februar i 2017. Arkivfoto: Ingeborg Vetrhus

Olalia startar sesongen

Abonnement
Rektor Leiv Karsten Medhaug ved Ølen skule meiner dei nye støymålingane ikkje er alarmerande, men han meiner tiltak må vurderast for å redusere støy frå europavegen som går kloss inntil skuleplassen. Foto: Jon Edvardsen

Må arbeide vidare med støy-problematikk på skuleområdet

Abonnement
Bildeserie
Jobbar med bunadsdetaljar. Dag Silde i sogelaget, leiar i husflidlaget Eli Aga og bunadsyar Ellen Tesdal har jobba med små endringar i herrebunaden i Etne. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Mange engasjerer seg i ny herrebunad

Abonnement
Bildeserie
Kristoffer K. Bjelland (t.v.), Aleksander Stople og Kjetil Stople har suksess med Norsk Maskinformidling AS som dei to førstnemnde starta som ein hobby i 2017. Her på ny lokalitet i Ølen på Nerheim der Hundhammer Transport var tidlegare. Foto: Jon Edvardsen

Forretningsideen slo til å gav fart på millionane

Abonnement
Saksøkjer staten. Direktør Atle Berge i Ølen Betong Gruppen AS går til sak mot staten med krav om erstatning for tap oppstått av uønska rekrutteringsforsøk av Norsk etterretningsteneste Foto: Irene Mæland Haraldsen

Krev staten for nær 150 millionar kroner

Abonnement
Bildeserie
Harald Stølsmark frå Vikedal hadde tatt turen til småbåthamna der vatnet gjekk langt innover kaikanten. Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Eg har ikkje sett vatnet så høgt i småbåthamna, men det var visst litt høgare i 2017

Abonnement
Bildeserie
På plass i Vikedal. Nils Reimers (t.v) og Svein Bjarte Holten saman med Levente Kazinczky frå fabrikken i Austerrike. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Motorbygda fekk besøk av verdas første elektriske rallycrossbil

Abonnement
Telenor ber folk vera på vakt mot auka kriminell aktivitet på nett, og lanserer ei teneste som skal gjera kvardagen tryggare. Illustrasjonsfoto: Telenor

Få tar grep for å sikra seg mot at deira identitet blir misbrukt på nett

Abonnement
Aurora Expeditions (AECO) Svalbard var ein av organisasjonane som fekk tilskot i 2018. Her avbilda under opprydding av Hamiltonbukta. Foto: David Tam.

Nå kan du søka om støtte til å rydda marin forsøpling

Abonnement
Bildeserie
Tiril Våg Skjold (t.v.) og Oda Bakkedal fortel at dette er første gang dei prøver seg på hip hop-dans.

Prøvde hip hop for aller første gong

Abonnement
Carina Hornenes kan sjå tilbake på to gode møte rundt rusproblematikken, saman med med elevar i både vidaregåande skular og ungdomsskular. I tillegg har to folkemøte på kveldstid trekt mykje folk. Full sal i Sjøperlo i Ølen, og godt besøkt - men ikkje heilt full kinosal på Skakke i Etne. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Set det førebyggande arbeidet i høgsetet

Abonnement
Enkelte stader er det venta at sjøvatnet vil gå langt inn over land. Foto: Gjensidige

Ber om tiltak mot uvanleg høg vass-stand

Abonnement
Miljøgata i Sandeid skal fungere godt for både gjennomgangstrafikk, lokale bedrifter med mange store køyretøy, og ikkje minst mjuke trafikantar. Vegeigar Rogaland fylkeskommune er i gang med planlegginga, og eit forslag blir lagt fram i juni i år. Foto: Jon Edvardsen

— Store vogntog skal kome fram og vi skal finne gode kryssingar for mjuke trafikantar

Abonnement
— Endringar skjer over tid, og lokale produkt er i vinden, kan dagleg leiar ved vinmonopola i Ølen og Etne, Gerd Iren Kvamen Clausen, fortelje. Foto: Anne-Britt Grindheim

Bobler er den store trenden hos Vinmonopoliet

Abonnement
Bildeserie
På plass i Skjold. Bjarne Vestre (84) og broren Ommund Vestre (85) frå Haugesund har mange år bak rattet i den 45 år gamle Scania-bussen. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Skal få gamal HSD-buss på vegen igjen

Abonnement
Prosjektleiar Bodil Øyre i anleggsentreprenøren YIT konstaterer at det viktigaste gjekk bra under tunnelbrannen i Litledalen onsdag ettermiddag. Bak er vifta som sørgja for at tunnelen blei fri for røyk etter hendinga. Foto: Øystein Birkenes

— Heldigvis gjekk det greitt med omsyn til liv og helse under denne hendinga

Abonnement
Foto: Sirianne VIkestad

Stor pågang på å selja mjølkekvoten

Abonnement
Åtte deltakarane deltok på dansekurset på Sjøperlo i Ølen denne helga.

Sjå video!

Lærte seg nye dansetrinn

Abonnement
86 personar omkom i drukning i fjor. Foto: Tryg forsikring

Rogaland hadde flest drukningsulykker i fjor

Abonnement
Bildeserie
Vegard Holthe Owe (t.v.) og Marius Matre Stople kjem på at dei skal slå jul medan dei andre kursdeltakarane testar lyseffektane på scenen. Anita Haugland

Sjå biletserie frå workshopen!

Miksa lys og kontrastar

Abonnement