Hovedsak

Janis Sivertsen har brukt halve livet på å koma på rett kjøl. Endeleg kan han kryssa av 2 år og 7 månadar som rusfri - og meir skal det bli. Takka vera ruskonsulent i Vindafjord og opphald på Bolkesjø på Notodden, har han fått livet i gåve igjen. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Har tatt eit stort steg i livet etter mange år som rusavhengig

Abonnement
Funksjonsleiar Ranveig Neset Enerstvedt (t.v.) og spesialsjukepleiar Magda-Lovise Tendal Steiro på lungeavdelinga ved Haugesund sjukehus, som er omgjort til kohortavdeling for Covid-19-pasientar.
FOTO: EIRIK DANKEL/HELSE FONNA

Helse Fonna: — Vi forsøker no å komme tilbake til tilnærma normal drift

Kongeørna er fredag og kan vera utfordrande for lamma på vårbeite. Foto: Wikimedia commons

Tapa går nedover: Minst erstatning etter kongeørn

Abonnement
Direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen melder om positiv utvikling i arbeidsmarknaden gjennom i april
Pressefoto

— Kvar veke i april har arbeidsløysa gått nedover

Abonnement
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim har fått mange spørsmål frå folk som etterlyser gang- og sykkelvegen fram til Steinshagen.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Ordførar tar brev frå bekymra 13-åring på fullt alvor: — Det står om å finna midlar

Abonnement
«Ta en bok - gi en bok» er mottoen for lesekioskane. Inni slike kioskar finn ein hylle opp og ned med bøker, og snart opnar ein slik lesekiosk også i Ølen. 
Foto: Vibeke Røgler

Tar litteraturen ut til ein ny og uvanleg «lesesal»

Abonnement
Sauebonde Arve Mjølhus er ekstra på vakt på beite etter at kongeørna viser aggressive takter.
Foto: Arne Frøkedal

Såg kongeørna forsynte seg av matfatet to gonger

Abonnement
Leiar Anders Felde og nestleiar Marianne Nordhus i Vestland bondelag meiner det nå er gode grunnar til eit solid løft for vestandsbonden.
Pressefoto

— Landbruksinntekta sakkar akterut – det trengst ein reell vekst i lønsemda

Abonnement
StortingsrepresentantaneBård Hoksund, Helge André Njåstad og Terje Halleland var vitne til ein kaotisk situasjon på E134 aust for Etne under ei befaring i fjor haust.
Foto: Arne Frøkedal

Provosert av E134-utspel frå Liv Kari Eskeland (H)

Abonnement
Etne er blitt vant med varmerekordar, og sundag vart på ny den høgaste temperaturen i Noreg målt akkurat her.

ARKIVFOTO: ESPEN MILLS(ETNEBILDER.NO

Her var det varmast i landet i går

Abonnement
Stortingspolitikar Liv Kari Eskeland har ikkje gitt opp å få E134-prosjektet Bakka - Solheim inn i NTP.
Foto: Cecilie Victoria Jensen

NTP-forhandlingar: Håpar på løysing for E134 Bakka - Solheim

Abonnement
Klar for utbygging.
Prosjektleiar Reidar Våge t.v,  teknisk leiar Trond Vetås, produksjonsleiar Signe Jordal og Leiv Anfin Drange frå Omega Areal.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Tommelen opp for byggjestart i sommar

Abonnement
Martin Hjelmervik Ness (t.v.) og Harald Grønnevik jobbar for å få på plass informasjonsskilt om Strondavegen si historie. Desse vil dei plassera ved Tendal bru, men fylket seier nei.
Foto: Grethe Hopland Ravn

Slår eit slag for bygdehistorier

Abonnement
Håpar i det lengste på Etne Cup i 2021, sjølv om det ikkje ser så lyst ut om dagen.
Arkivfoto: Torstein Tysvær Nymoen

— Det ser ikkje så lyst ut for årets cup

Abonnement
Slik vil hurtigladarane sjå ut når dei er installert. Illustrasjon: BKK

Neste steg er ladestasjonar for elbåtar

Abonnement
Alf Warloe Christophersen står i bresjen for Skånevik bluesfestival, og han lovar festival i sommar i ei eller anna form. At det skal bli i tradisjonell stil, har han i grunnen lite tru på - men det er lov å håpa. 
Arkivfoto

Ventar med å ta endelege avgjerder til godt ut i mai

Abonnement
Eit forslag som politimeistrane her i landet har utarbeidd på oppdrag av Politidirektoratet føreslår å leggja ned nesten halvparten av passkontora her i landet. Stortinget skal behandla saka 15. juni. 
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB / NPK

Politiet ventar stor pågang på passkontor

Abonnement
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim er vald til ny styreleiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Arkivfoto

Skal styre samarbeidet i Sunnhordland

Abonnement
Foto: Arne Frøkedal

Store mengde olje rett i sjøen

Abonnement
Lett lufttrykk i dekka på traktoren kan ha mykje å seia for å få ned dieselforbruket i landbruket.

Usikkert trass i oppsving med pandemi

Abonnement