Hovedsak

Lukasz Manczak i aksjon for Skjoldar IL i kamp mot Stord BTK 6. Foto: Skjoldar IL

Har vunne alle kampane sine. Nå vil dei ha med fleire. — Det er berre å komme på trening

Abonnement
Kenneth Karlsen ber ordføraren kalla inn til ekstraordinært formannskapsmøte etter at Grannar skreiv om situasjonen i Etne brann- og redning. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Forlangar skikkeleg innsikt i situasjonen rundt EBR - ber om ekstraordinært formannskapsmøte

Abonnement
Det er eit jamt sig av lastebilar forbi uteområdet til Ølen skule. Det har bekymra Magne Christiansen (f.v.), Anne Karin Gordon og Stian Haugland som alle har barn på skulen. Nå får kommunen lov å sette opp som støyskjerm for å avgrense trafikkbråket for elevane. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Får grønt lys til viktig skuletiltak. — Det er viktig at elevane føler at dei blir tatt på alvor

Abonnement
Øyvind Kaldheim (Etne KrF f.v.), Linda Bøthun (Etne Høgre), Andreas Grumheden (Etne Ap), Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Etne Sp), Filippo Ballarin (kommunedirektør Etne), Øyvind Valen (Vindafjord Ap), Anna Klette Steinsland (Vindafjordlista), Nina Karin Ramsfjell (Vindafjord Sp), Monica Nesheim (Sp), Ole Johan Vierdal (Sp), Yngve Folven Bergesen (kommunedirektør Vindafjord) og Modolf Haraldseid (Vindafjord Høgre) deltok på møtet. Foto: Privat

Samla på tvers av kommunegrensene. — Me må samarbeide for å dra regionen vidare

Abonnement
13. august blei Alf Magnar Habbestad funnen død i garasjen sin i Ølensvåg.
ARKIVFOTO: NILS TOKHEIM

Drapssikta kvinne blir lauslaten. — Det er ingen andre mistenkte i saka per no

Abonnement
Leiar prosjektsenteret i Statsbygg og eigar av Statsbyggs prosjektstyringssystem, Trine Eiken (f.v.), prosjektleiar Kristin Fossmo Statsbygg og prosjektleiar Anders Sørnes i Omega 365 Solutions gler seg nå til å starte opp det utvida samarbeidet mellom Omega 365 og Statsbygg. Foto: Omega 365

Sikra seg kontrakt med statleg selskap: — Dette styrkar posisjonen vår som marknadsleiande

Abonnement
Vegard Winterthun (t.v.)er utrykningsleiar og Arve Ribesen er tillitsvalt i EBR, og dei er begge skuffa over at kommunen verken sett av pengar til kompetanseheving, utdanning, kurs, eller opplæring av brannmenn i 2024. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Fryktar at liv kan gå tapt: — Eg blir innmari skuffa over politikarane som seier dei vil satsa, og så skrinlegg dei alt

Abonnement
Situasjonen slik Windafjord Port ser den for oss i dag, med 15 einheter lagra og under arbeid. Illustrasjon: Norconsult

Svarar foreining: Slik meiner selskapet at det vil sjå ut på Dommersnes

Abonnement
Team Rynkeby arrangerte aktivitetsdag ved fleire skular i Vindafjord.

Går frå rektor-stilling til toppjobb i kommunen

Abonnement
Lena Gåsdalen i samarbeid med Vikebygd IL har opna nytt treningsstudio i Vikebygd.

Då Lena (29) sakna ein plass å trene tok ho saka i eigne hender. — Alle trenar på eige ansvar og kan låsa seg inn når dei ønskjer

Abonnement
Velde Maskin AS 20 år

Familiebedrifta auka omsetnaden med nesten 25 millionar

Abonnement
Dei fire som stemte mot forslaget om tursti frå Rus til Olalia, var Johan Strømsvold (V), Kurt Birger Hagen (INP) og Åge Madsgård og Trude Enge frå Frp. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Fleirtal for tursti frå Rus til Olalia

Abonnement
Mats Årvik (Frp f.v.), Øyvind Valen (Ap), Åge Opheim (H), Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) og varaodførar Gustav Løge Fosse (KrF) under eit gruppemøte i formannskapet på tysdag. Foto: Svein-Erik Larsen

Kommunestyret var ueinige om flyktningar. — Det er nådd eit mettingspunkt i Ølen

Abonnement
Nytt tilbud i Sandeid - sauna.

Gunvor (37): — Sauna og sjøbad gir stor helsegevinst

Abonnement
Kenneth Karlsen (f.v.), Jan Filip Jensen, Solfrid Lønning Haaland, Hans Kristian Havreberg, bak fra venstre Annika Tökés Krokå, Beathe Hegerland og Odd-Inge Berge var godt fornøgde etter turneringa. Foto: Privat

Reiste heim med mange medaljar frå internasjonalt stemne

Abonnement
I overkant av 40 bønder hadde tatt turen til Bondemøtet på Rabbane Gard i Ølen.

Samla over 40 bønder. — Det er vanskeleg å produsera kvalitet, men kvalitet gir høgare salsverdi

Abonnement
Desse ukrainske elevane får dagleg norskundervisning på Enge skule i Etne. No har dei begynt å bruka Grannar-podden som verkøy til å forstå dialekt betre. F.v: Juliia Dievochkina, Tetiana Hurnak, Kateryna Lytvyn, Alina Kolomichenko, Yaroslav Huriev, Vitalina Hurieva, Yaroslav Oryschenko og Oleksandr Zavialov
Foto: Grethe Hopland Ravn

Har spennande oppskrift i klasserommet for å læra seg kvardagsspråket

Abonnement
Ølen-Rival

To solide sigrar på rad. Toppskåraren nærmar seg 100 mål

Abonnement
Kristine Hustveit Nybru har blitt FKH-spelar med samarbeidsavtalen mellom FK Haugesund og Avaldsnes. På laurdag skåra ho sitt første mål i blått og kvitt. Foto: FKH

Kristine (18) skåra sitt første mål i FKH-drakt. Nå skal ho spele landskampar mot Italia og Spania

Abonnement
Støttegruppa Venner av Skakke oppleve problem då faste gåvetrekk til kulturhuset stoppa som følgje av banksamanslåing. 
Arkvifoto

Kontoendring skapte problem for Skakke-støtte

Abonnement