Hovedsak

Fylkesmannen er samd med naboane til industriområdet på Tongane i Etne, og krev no ei måling av den samla støy- og støvforureininga i området.
ARKIVFOTO: JAN MARTIN GRINDHEIM

Fylkesmannen støttar Tongane-naboar:

Krev ekstern kartlegging av den samla støy- og støv-forureininga

Abonnement
I 2018 sykla Henning Aarekol frå Oslo til Paris for å samla inn pengar til Barnekreftforeningen. Her har dei pause, og saman med Aarekol på dette bildet, er Sveinar Rødne (t.v) som peiker på skuldra som fekk seg ein trøkk då sykkelturen til Paris enda med fall for vindafjordingen. — Alt for ei god sak, seier Aarekol. 
FOTO: PRIVAT

Vil samla inn seks millionar kroner i pant

Abonnement
Det nye handelssenteret i Ølen sett litt i fugleperspektiv med Sandeidvegen til venstre og Shell ved E134 til høgre. Reguleringsplanen er godkjent, og Ølen sentrumsutvikling AS skal i gang med byggjesøknad.
Illustrasjon: Brekke Helgeland Brekke AS

Det nærmar seg byggestart for nytt senter med fleire butikkar

Abonnement
Store steinar og bildelar ligg i grøfta på fylkesveg 48 etter ulykka torsdag morgon. 
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Ung kvinne sendt til sjukehus:

Skal ha svinga unna stein i vegbanen før bilen hamna i fjellveggen

Abonnement
Ivar Halvorsen står bak etableringa av rådgiving- og rekneskapsfirmaet 5-Pluss AS, eit selskap han trur vil ha 6-7 tilsette innan utgangen av neste år. I desse dagar blir hovudkontoret på Frakkagjerd i Tysvær innreidd.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Hoppa av fast jobb og starta eiga verksemd

Abonnement
Saloonen-innehavar Aslaug Mala har sett i verk fleire tiltak for å kome smittevern krav i møte. Då eit fleirtal av gjestane ignorerte dette sist laurdag, såg ho ingen annan utveg enn å tømme lokalet.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Når me såg at gjestane ikkje brydde seg om å følgje smittevernkrava, hadde me ikkje noko anna val enn å stenge.

Abonnement
Bygdestreif Stordalen Klypetunnelen. Foto: Arne Frøkedal

Ap, Frp og Sp saman:

Fremjar forslag om utgreiing av arm frå E134 til Bergen

Abonnement
Oskar Larsen er blant fleire ivrige hummarfiskarar i distriktet. Sandeidbuen melder om ein strålande start på sesongen.
Arkivfoto: Jon Edvardsen

Over 34.000 har registrert seg til årets hummarfiske

God start i Sandeidfjorden

Abonnement
Fem års arbeid skal presenterast: Ingeborg Halvorsen (t.v.) og Siv Marie Øyjord ved Habiliteringsavdelinga i Helse Fonna er spente på korleis det digitale verktøyet retta mot barn og unge blir mottatt.
Foto: Eirik Dankel

Etne-jente sentral i nytt digitalt hjelpemiddel retta mot barn og unge

Abonnement
Terje Kleiven er kommuneoverlege i Vindafjord.
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

To nye utanlandske arbeidarar har fått påvist smitte

Abonnement
Næringslivet må vere med dersom ei dagsturhytte skal bli ein del av tilbodet i Vindafjord. Politikarane ser seg ikkje råd til å finansiere 217.000 kroner av den millionen hytta kostar. Foto: Stig Roar Eide

Tja til dagsturhytte: — Prosjektet er så godt at vi ikkje kan la vere å prøve å finne andre måtar å få det til på.

Abonnement
Litt av kvart skal finna ny eigar under loppemarknaden ved Rygg skule og barnehage.
Foto: Etne kommune

Onsdag kan du sikra deg eit minne frå skulen og barnehagen på Rygg

Abonnement
Håvard Berakvam med fangsten som etter kvar viste seg å vera ein sensasjon, ein glatthai.
Foto: Privat

Fiska art som aldri er blitt fanga i Noreg før

Abonnement
Turdeltakarar frå Etne og Vindafjord møttest på Vaffelhytta på Fikse.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Gripande appell om psykisk helse

Abonnement
Debora Hustveit frå Sandeid har stor hjelp av ein sykkeltur i kampen for betre psykisk helse.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Trening og natur er medisin for meg

Abonnement
Lars Olav Bergsvåg (H) og Kristin Golf (V) stilte seg positiv til Sveio kommune sin invitasjon om utgreiing om framtidig fylkestilhøyrsle.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Fekk ikkje gehør for forslag om utgreiing av fylkesskifte

Abonnement
Kirsten Nesse t.v, Ingrid Sørvåg og Hanna Strømberg blir servert lappar av butikksjef Gunn Vikingstad.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Serverte lappar og kaffi til kundane

Abonnement
Camilla Espevoll (t.v.) med hunden Isa og Jane Espevoll med hundane Iris og Saga under NM i bruk av gjetarhund.
Foto: Privat

Gjetarhund-søstre frå Vikedal sikra seg finaleplass i NM

Abonnement
Ein mann frå grannardistriktet er dømd til sju månadars fengsel for å ha påverka ein annan mann til å utføra seksuelle handlingar mot ei mindreårig jente.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Retten: Skjerpande at mannen hadde førstehandskunnskap om kor sårbare og lett påverkelege barn i ungdomsskulealder kan vera

Abonnement
Bildeserie
Den stolte elefant er eit av mange måleri Elin Arianson nå stiller ut i galleriet heime på Bjoa.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Går nye vegar for å uttrykkja kunsten sin

Abonnement