Arbeidsuhell i Ølen

Éin person er skada og frakta til sjukehus i ambulanse etter ei arbeidsulykke ved Fatland Ølen torsdag ettermiddag. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt kan førebels ikkje seia noko om omfanget, men opplyser at det dreier seg om hovudskade.