Bøter i Ølen

Statens vegvesen hadde bilbeltekontroll i Ølen torsdag frå kl. 13.00 – 16.00. 167 sjåførar blei kontrollerte. Tre kjørte utan bilbelte og fekk kvar eit gebyr på kr. 1.500.