Kårar årets gründer

Ber om forslag på kandidatar.

Tidenes første lokale gründerpris skal delast ut under NæringsGIV 2015 på Olalia 23. april, og nå jaktar juryen på aktuelle gründerar.

— Me ønskjer å stimulera til og fremja etableringsvilje og nyskaping i Vindafjord. Med denne prisen vil me setja søkelys på entreprenørskap og innovasjon blant innbyggjarane i kommunen, seier dagleg leiar i Medvind Næringshage, Rita Fridfeldt.

Prisen er på 30.000 kroner og skal delast ut til personar, organisasjonar eller bedrifter som har etablert nyskapande bedrifter med verdiskapingspotensial og som har eller kan bidra til sysselsetjing. Frist til å koma med forslag er sett til 7. april