Tre vil bli helsesjef

Paul Evers (55), busett i Mosjøen i Nordland, er ein av søkjarane. Han har mellom anna vore rådman i Måsøy kommune i Finnmark ein kort periode, og har i dag ei leiarstilling i Vefsn kommune.

Dei andre søkjarane er Rajaie Batool (36), einingsleiar NAV og busett i Ølen, og Peer Cato Sjursen (38), som er konsulent og busett i Aksdal.