Inga utbetring i sikte. E134 er smal mange stader som her ved Håfoss i Etne. 
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Det er innført mellombels unntak for reglane om køyre- og kviletid. ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

Hordaland vil ha E134