Mange i Skånevik fryktar for et dårlegare tenestetilbod og at arbeidsplassar forsvinn om ein gjer åtte sjukeheimsplassar om til døgnbemanna omsorgsbustader. Flyfoto: Espen Mills/etnebilder.no
Mange i Skånevik fryktar for et dårlegare tenestetilbod og at arbeidsplassar forsvinn om ein gjer åtte sjukeheimsplassar om til døgnbemanna omsorgsbustader. Flyfoto: Espen Mills/etnebilder.no

Sjukeheim splittar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!