Tid for dekkskifte

Politiet minner om at første måndag etter 2.påskedag er fristen for å ta av piggdekka i landsdelen. Tilseier vêret at ein må ha piggdekk, veg det tyngre. — Bilførar må sørgja for at kjøretøyet har tilstrekkeleg veggrep, heiter det i meldinga frå Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.