Som i 2011 er Ole Johan Vierdal (Sp) klar som ordførar og Steinar Skartland (KrF) som varaordførar. Ingen av toppverva går til kvinner, og seks av ni i formannskapet er menn. arkivfoto: Jon Edvardsen
Som i 2011 er Ole Johan Vierdal (Sp) klar som ordførar og Steinar Skartland (KrF) som varaordførar. Ingen av toppverva går til kvinner, og seks av ni i formannskapet er menn. arkivfoto: Jon EdvardsenBilde 1 av 2
Styreleiar Siv Bente Stople Østbø i Ølen Næringspark meiner det er behov for fleire næringstomter i Ølen. Arkivfoto
I formannskapet: Siv Bente Stople Østbø (Sp).Bilde 2 av 2

Ingen kvinner i toppen

Tre av ni medlemmer i formannskapet er kvinner, og det er berre menn i dei fire toppverva når makta er fordelt i Vindafjord.

Avtalen mellom Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti der Ole Johan Vierdal (Sp) held fram som ordførar og Steinar Skartland (KrF) som varaordførar, var klar på valkvelden.

No er også kabalen for resten av dei politiske verva i ferd med å bli klar. Formannskapsmedlemmene for ordføraralliansen Sp, KrF, SV, Venstre og Bjoa bygdliste er på plass. Dei seks av ni blir Ole Johan Vierdal (Sp), Arne Bergsvåg (Sp), Sive Bente Stople Østbø (Sp), Inga Øverland Apeland (Sp), Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V).

 Det er i arbeidet før nominasjonen det er viktig å sikre at det blir nok kvinner i alle parti

Frp må ha hjelp

For partia som står utanfor ordførar-avtalen, er det mest sannsynleg at Reidar Håvås (Ap), Per Fatland (H) og Gerd Kvamme (Frp) får plass i formannskapet.

Det usikre punktet er at Ap skal bestemme seg på eit møte i dag om kven som skal inn i formannskapet, pluss om partiet skal vere med i eit valteknisk samarbeid med Høgre og Frp for å sikre sistnemnde ein plass i formannskapet.

— Vi skal velje kandidat til formannskapet, og vi skal ta stilling til om vi skal vere med på ei fellesliste som sikrar Frp ein plass i kommunestyret, seier Reidar Håvås.

Han meiner det er dårleg demokrati om posisjonen skulle ta sju av ni formannskapsmedlemmer, og det talar for eit listesamarbeid med Høgre og Frp.

— Men partiet har ikkje konkludert, understrekar Håvås.

Blir det slik, må Frp sørgje for kvinnekvota i eit slikt listesamarbeid, og toppkandidaten Svein Sæle må vike plassen for Kvamme.

SV minst igjen

Det er også klart at Kjartan Innbjo (Bjoa bygdeliste) held fram som leiar av utval for drift, utvikling og kultur, og tilsvarande får Gustav Løge Fosse (KrF) fire nye år i leiarvervet i utval for omsorg og oppvekst.

Venstre og Rune Hetland får plass i eit listesamarbeid med SV og BBL, og samarbeidsavtalen med Sp og KrF, sikrar alle tre ein plass i utvala.

Samanlikna med kabalen etter valet i 2011, er det SV som får minst igjen for å delta i alliansen. Då fekk SV fast plass i formannskapet, og var jokeren som sikra Vierdal fleirtal.

No er situasjonen ny sidan SV ikkje lenger har ei slik nøkkelrolle etter Sp sitt brakval, pluss at nykomlingen Venstre gjorde eit langt betre val enn SV.

Svak likestilling

Målt ut frå likestilling, er det neppe å rope hurra for at 36 prosent av medlemmene i kommunestyret er kvinner, og tilsvarande 33 prosent kvinner i formannskapet. Sp drar opp kvinnedelen sidan partiet har like mange kvinner som menn i både kommunestyret og formannskapet.

Ordførar Ole Johan Vierdal er glad for at dei har fått inn fem av begge kjønn i kommunestyret.

— Eg er absolutt for kjønnsbalanse, og eg kunne ønskje alle parti hadde like god balanse som det vi har fått til. Samstundes vil det svinge litt og det er ikkje like lett for parti som får inn færre representantar, seier Vierdal.

 Startar med nominasjon

Men ingen fornying på toppen der det berre er menn med leiarverv, er eit resultat av det partia har bestemt seg for etter at valresultatet var klart.

— Det blir litt tilfeldig og avspeglar også fordelinga i kommunestyret. Partia har prioritert slik i utgangspunktet, og det er i arbeidet før nominasjonen det er viktig å sikre at det blir nok kvinner i alle parti. Ingen av dei åtte listene i Vindafjord hadde kvinner på topp, seier Vierdal.

Han meiner Senterpartiet gjorde ein god jobb med å ha like mange kvinner som menn på vallista si, og at kjønnsbalansen i ettertid er eit resultat av det.

I formannskapet: Inga Øverland Apeland (Sp).

Kanskje i formannskapet: Gerd Kvamme (Frp)