Mange tok turen til Olalia då den nye fjellstova blei opna juni 2014. I sommar har det vore lite vaffel å få for turgåarane.
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Mange tok turen til Olalia då den nye fjellstova blei opna juni 2014. I sommar har det vore lite vaffel å få for turgåarane. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Øl på fjellet

Turfolket kan få seg ei øl på Olalia Fjellstove dersom Haugesund Turistforening får klarsignal for søknaden sin om skjenkjeløyve.

 Søknaden frå turistforeininga omhandlar øl, vin og brennevin, og det er søkt for fjellstova si opningstid frå 12.00 til 01.30. Serveringsstaden har 100 plassar inne, og det blir også søkt om skjenkeløyve for uteservering på terrassen under tak ved inngangen.

I søknaden blir det vist til at Olalia Fjellstove sel middag, vaflar og kaffi på dagtid. Lokala kan også brukast som selskapslokale og konferansar om kvelden til bedrifter og private selskap, slik som runde dagar. I sommarsesongen er det ope frå midten av juni til midten av august, og periodevis ope i helgane resten av året.

Styreleiar Rolf Svendsen skal vere skjenkjestyrar på fjellstova.