Starta søk etter jollefunn

Fredag formiddag vart det set i gang søk i Sandeidfjorden etter at ein fiskar hadde funne ei rød jolle rekande i aksen Tømmervika-Sandhammar.

Klokka 10.08 meldte Haugaland og Sunnhordland politidistrikt at redningsaksjonen var avslutta, då det mest truleg var snakk om ein båt som hadde slite seg.