Pågåande seljarar

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har fått fleire telefonar med klage frå folk i regionen om austeuropeiske dørseljarar. Grannar er kjent med at dei opptrer svært pågåande og ynskjer å koma seg inn i huset. Meldingar sundag kveld dreidde som om områda Karmøy, Haugesund og Ølen.