Nina Frøyland og Egil Jørgensen er overvelda over givargleda hos folk. Likevel treng dei meir. Det dei no etterlyser er utelukkande klede og sko til menn
Foto: Grethe Hopland Ravn
Nina Frøyland og Egil Jørgensen er overvelda over givargleda hos folk. Likevel treng dei meir. Det dei no etterlyser er utelukkande klede og sko til menn Foto: Grethe Hopland Ravn

Saknar klede til menn