Her arbeider Vindafjord kommune for at det skal bli gang- og sykkelsti frå Eiokrysset og eit stykke forbi rådhuset, pluss lysregulert lyskryss. Gangvegen blir til venstre i bildet. foto: Jon Edvardsen
Mykje køyring: Personbilane frå Vindafjord og Etne tilbakela ei køyrelengde på 94 millionar kilometer i fjor. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Føreslår lyskryss