SØK førebur seg på uvêr

Skånevik Ølen Kraftlag er i beredskap for å handtera uvêret som er meldt utover fredag ettermiddag.

— Me må vera budde på at dette kan gi utfordringar med straumforsyninga, seier kraftlagssjef Kristoffer Vannes

SØK ber alle om å ta forholdsreglar. Personar som av helsemessige grunnar ikkje kan vera utan straum, vert oppmoda om å ta kontakt med kommunen, Etne eller Vindafjord.

— Me vil så langt som råd halda abonnentane orienterte om eventuelle driftsproblem. Dersom du observerar noko, du meiner er viktig for SØK, ber me deg ta kontakt på feilmeldingstelefonen: 53771313, seier Vanves.