Lensmann Ingvar Gjærde i Etne og Vindafjord. Bustadane på biletet har ikkje noko med saka å gjere. 
ARKIVFOTO
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Lensmann Ingvar Gjærde i Etne og Vindafjord. Bustadane på biletet har ikkje noko med saka å gjere. ARKIVFOTO FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Ingen nye unge kriminelle