Opna nesten fem månader etter det som var planlagt. Skånevikstrand Maskinstasjon fekk i oppdrag å klargjere siste del av Stordalsprosjektet for trafikkk måndag kveld.
FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN
Opna nesten fem månader etter det som var planlagt. Skånevikstrand Maskinstasjon fekk i oppdrag å klargjere siste del av Stordalsprosjektet for trafikkk måndag kveld. FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

E134 Stordalen opna

Etter månader med forsinkingar blei siste del av den nye E134 i Stordalen opna måndag kveld

Som Grannar skreiv fredag (G+), skulle Vegdirektoratet ta ei avgjersle på spørsmålet om siste del av E134 i Stordalan kunne opnast på eit møte i dag.

— Me fekk tilbakemelding på at me kunne ta beslutninga. Og me finn ikkje grunn til å vente lenger, me opnar klokka 20, seier Harkestad til Grannar.

Skulle vore opna i november

Det var planlagd ei offisiell opning av heile Stordalsprosjektet i november. Men grunna usemje mellom byggherre Statens Vegvesen og hovudentreprenør Kruse Smith om stabiliteten til fleire av natursteinmurane, har ikkje byggherren tatt sjansen på å opne mellom anna Stordalstunnelen.

I mellomtida har trafikantane vore tvinga til køyre den smale gamlevegen, kor det også nyleg gjekk eit ras som skada fleire køyretøy.

Ikkje fare for mur-ras

Men før helga konkluderte geologar med at det ikkje er fare for at dei raser ut, og at eventuelt etterarbeid kan skje utan at ein treng å stenge meir enn eitt køyrefelt periodevis.

Dette låg til grunn for at prosjektleiinga anbefalte å setje trafikk på vegen i en e-post dei sendte Vegdirektoratet sist torsdag.

Fram til klokka 20 blir det brøyta, set på lys i tunnelen og alle barrierar som stenger trafikken flytta vekk.

Letta ordførar

Etne-ordførar Siri Klokkerstuen er blant fleire som har lagt press på vegvesenet for å få til ei snarleg løysing i Stordalen. Måndag kveld var ho letta

— Eg er kjempeglad for at alle skal få ta vegen i bruk. Dette er utrolig viktig for kvardagstrafikken og for den store helgetrafikken me har på denne tida av året. Og ikkje minst sett i lys av steinane som har falt ned langs gamlevegen, seier ho.

— Du har nyleg engasjert deg ekstra mykje i saka, trur du det har hatt noko å seie for den snarlege løysinga?

— Klart det hjelper å mase. Men eg vel og tru at vegvesenet har gjort gode vurderingar før dei opnar vegen no. Eg trur ikkje dei har ønska halde vegen stengd utan grunn, presiserer ordføraren.