Etne sin største gard har ikkje vore i vanleg drift på mange år.  Men no går det mot ei løysing i form av sal. 
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Etne sin største gard har ikkje vore i vanleg drift på mange år. Men no går det mot ei løysing i form av sal. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Nå skal garden seljast