Ingrid Saua (94) var ein av bebuarane ved Ølen omsorgssenter som fekk køyra i eit ekte dollarglis, nemleg ein Ford Mustang - 66 modell. På Trolljuv bru stoppa følget med veteranbilar og det vart mimra frå gamle dagar.
Ingrid Saua (94) var ein av bebuarane ved Ølen omsorgssenter som fekk køyra i eit ekte dollarglis, nemleg ein Ford Mustang - 66 modell. På Trolljuv bru stoppa følget med veteranbilar og det vart mimra frå gamle dagar.

Breie smil i dollarglis