Rådmannen meiner Vindafjord ikkje er klar til å ta imot einsleg mindreårige flyktningar i bufellesskap, men kommunstyret vil ha ein ny runde for å vurdere det. Frå venstre Rune Hetland (V), ordførar Ole Johan Vierdal (Sp), Steinar Skartland (KrF), Gustav Løge Fosse (KrF), Vidar Samalmnd (SV), Kari Vik Stuhaug (Sp), Sigmund Lunde (V), og deretter delvis med ryggen til Inga Øverland Apeland (Sp), Anne Cecilie Brentsen (Sp), Johannes Vestbø (Sp) og Trygve Espevol (Sp) i fleirtalskoalisjonen. 
Foto: Jon Edvardsen
Rådmannen meiner Vindafjord ikkje er klar til å ta imot einsleg mindreårige flyktningar i bufellesskap, men kommunstyret vil ha ein ny runde for å vurdere det. Frå venstre Rune Hetland (V), ordførar Ole Johan Vierdal (Sp), Steinar Skartland (KrF), Gustav Løge Fosse (KrF), Vidar Samalmnd (SV), Kari Vik Stuhaug (Sp), Sigmund Lunde (V), og deretter delvis med ryggen til Inga Øverland Apeland (Sp), Anne Cecilie Brentsen (Sp), Johannes Vestbø (Sp) og Trygve Espevol (Sp) i fleirtalskoalisjonen. Foto: Jon Edvardsen

Politikarane vil vurdere mottak