Smell i Vats

Politiet varslar at det vil koma ein del smell utover sundag i Nedre Vats-området.  Bakgrunnen er eit planlagt arbeid for Statnett på ei kraftlinje i nærleiken av Vardanuten.