Det nye Etne omsorgssenter skal stå ferdig neste sommar. For å få langtidsopphold  må brukarar tilfredsstille nye kriterium.
ILLUSTRASJON: AF GRUPPEN
Det nye Etne omsorgssenter skal stå ferdig neste sommar. For å få langtidsopphold må brukarar tilfredsstille nye kriterium. ILLUSTRASJON: AF GRUPPEN

Anbod kan ende i retten