Det vart registrert 283 uønska hendinger under Stordalen-prosjektet.
ARKIVFOTO
Det vart registrert 283 uønska hendinger under Stordalen-prosjektet. ARKIVFOTO

Arbeid med stor risiko