Merete Vårvik Matre er dagleg leiar i Medvind Næringshage, som fekk 100.000 kroner frå næringsfondet i Etne til drift av nettstaden medvind.24.no 
ARKIVFOTO: SIRIANNE VIKESTAD
Merete Vårvik Matre er dagleg leiar i Medvind Næringshage, som fekk 100.000 kroner frå næringsfondet i Etne til drift av nettstaden medvind.24.no ARKIVFOTO: SIRIANNE VIKESTAD

Overtar som Medvind-sjef