Anne Cecilie Berentsen (Sp) reiste forslag om at kommunen skal oppfylle fristen om gjenkjøp i tråd med avtalen på tre månader. Ho fekk  støtte av Reidar Håvås (Ap), men eit klart fleirtal støtta rådmannen sitt forslag om 12 månader. 
Foto: Jon Edvardsen
Anne Cecilie Berentsen (Sp) reiste forslag om at kommunen skal oppfylle fristen om gjenkjøp i tråd med avtalen på tre månader. Ho fekk støtte av Reidar Håvås (Ap), men eit klart fleirtal støtta rådmannen sitt forslag om 12 månader. Foto: Jon Edvardsen

Bustadstrid splittar Sp

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!