Svak betring i jobbmarknaden

Rogaland held fram med ei svak betring i arbeidsmarknaden. NAV sine tal ved inngangen til oktober viser 11.263 heilt ledige fylke, som utgjer 4,3 prosent av arbeidsstyrken mot 4,5 prosent for ein månad sidan. Vindafjord er blant kommunane som har auke i arbeidsløysa siste månad, frå 145 til 160 heilt ledige. Det utgjer 3,3 prosent arbeidsløyse. Hordaland har ca. 92.000 ledige som utgjer 3,3 prosent, medan landstala viser 3,3 ledighet i slutten av september. I Etne kommune går tala på ledige ned siste månad, frå 53 til 32 heilt utan arbeid, som er 2,4 prosent. Etne har 10 på tiltak og Vindafjord 22.