Mista tre hjul – beheld førarkortet.

Denne bilen fekk store skadar i samanstøytet med eit av hjula som lausna frå vogntoget på E134. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Tvil om aktløyse

Retten er i tvil om sjåføren har handla aktlaust eller ikkje.

av Torstein Tysvær Nymoen

Retten er i tvil om sjåføren har handla aktlaust eller ikkje.