Sauda blir ny politihovudstad.

Politimeister Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt har lagt fram eit forslag om at leiinga for den geografiske driftseininga for politiet i Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord blir lagt til Sauda. Trass i at det bur langt fleire menneske og er fleire melde saker i ytre del av dette distriktet. Foto: Jon Edvardsen

Politimeisteren overraskar

Politimeister Hans Vik har bestemt seg for at Sauda skal vere politihovudstaden på indre Haugalandet. Kriminalitet i tettstaden i indre Ryfylke var avgjerande.

av Jon Edvardsen

 

Folketal 2016  Melde saker 2016  Per 1.000
Sauda + Suldal   8.613 282 32,7
Etne + Vindafjord    12.963 534 41,4
Kjelde: SSB og Sør-Vest politidistrikt

Politimeister Hans Vik har bestemt seg for at Sauda skal vere politihovudstaden på indre Haugalandet. Kriminalitet i tettstaden i indre Ryfylke var avgjerande.