Braut forhandlingane med staten.

Leiar i Norges Bondelag,Lars Petter Bartnes følte seg provosert over tilbodet frå Staten og innsåg at det var uråd å få til ein avtale med staten. Pressefoto

Svært skuffa bønder

Bondeorganisasjonane raser mot staten, medan regjeringa meiner bøndene har vist liten vilje til å få til ein avtale.

av Arne Frøkedal

Bondeorganisasjonane raser mot staten, medan regjeringa meiner bøndene har vist liten vilje til å få til ein avtale.