Tre fekk køyreforbod

Statens vegvesen gjennomførte tysdag kontroll av køyretøy på E134 i Ølensvåg og Etne. Tre sjåførar fekk skriftlege manglar og like mange fekk bruksforbod, blant anna på grunn av overlast. Ein bil blei avskilta. Éin sjåfør blei meldt til politiet for køyring utan førarrett på bil med hengar. Eitt firma blei anmeldt for utgått fartsskrivar og eitt føretak rapportert for manglande løyve. 365 køyretøy blei kontrollert via automatisk skiltgjenkjenning, medan ni blei stoppa for kontroll.