Raske millionar på konto til Vindafjord kommune.

Ole Johan Vierdal inviterer innbyggjarane til nyttårsmottaking komande søndag. Mellom anna skal rådmann Kristian Birkeland (i bakgrunnen) gi dei frammøtte eit tilbakeblikk på si tid i kommunen. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Sal gav skattegevinst

Salet av AutoStore i Hatteland-gruppa har gitt 21 millionar i kommuneskatt, men Vindafjord får berre behalde 13 av dei.

av Jon Edvardsen

Salet av AutoStore i Hatteland-gruppa har gitt 21 millionar i kommuneskatt, men Vindafjord får berre behalde 13 av dei.