Vågafossen settefiskanlegg i Imsland.
FOTO: MARINE HARVEST
Vågafossen settefiskanlegg i Imsland. FOTO: MARINE HARVESTBilde 1 av 2
Osvald Kaldheim håpar Marine Harvest vil vidareutvikle settefiskanlegget.
ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN
Tidlegare majoritetseigar Osvald Kaldheim selde aksjane i Vågafossen Settefisk AS sommaren 2017 og Marine Harvest (no Mowi) fekk kontroll over anlegget. ArkivfotoBilde 2 av 2

Marine Harvest kjøper Vågafossen

Marine Harvest kjøper ut Osvald Kaldheim og tek over Vågafossen settefisk AS.

Det melder partane i ei pressemelding.

Ferskvassanlegget på Imsland, lengst aust i Vindafjord på grensa mot Suldal, produserer kring to millionar smolt i året. 

Anlegget starta som Ilsvåg Bruk A/S i 1980, før det ble Vågafossen Settefisk AS våren 1986.

Vågafossen settefisk AS har levert all sin produksjon til nettopp Marine Harvest i 10 år, og har fram til no eigd 48 prosent av aksjane i verksemda. Osvald Kaldheim har eigdt 52 prosent.

Sju tilsette

Vågafossen har sju tilsette. Dei held fram på same arbeidsplass, men altså no i Marine Harvest.

— Samarbeidet med Marine Harvest har vore svært positivt for utviklinga av Vågafossen Settefisk AS. Med tanke på best mogeleg utvikling av anlegget framover, er det no naturleg at MH overtar min aksjepost i Vågafossen Settefisk AS. Eg har forventningar til at Marine Harvest held fram med den positive utviklinga av anlegget, og at dette skapar enno fleire stabile arbeidsplassar i bygda, seier Osvald Kaldheim.

RAS-produksjon 
Vågafossen består av ein eldre del og ein del frå 2014. Den nyaste delen driftast med moderne resirkuleringsteknologi (RAS).
– RAS-delen har vist gode produksjonsresultat, og dei tilsette har opparbeida god kompetanse på drift av RAS-anlegg. Vi gleder oss over at desse dyktige fagfolka fullt og heilt blir ein del av Marine Harvest,. Produksjon og driftsrutinar har vært som om det var et heileigd Marine Harvest-anlegg, dermed blir det ikkje store endringar for verken tilsette eller oss, seier Bjarte Sævareid, ferskvassjef i Marine Harvest region sør.

Det er ikkje kjend kva Marine Harvest betalar Osvald Kaldheim for aksjane. Vågafossen settefisk hadde ein omsetnad på 26,3 millionar kroner i fjor, og hadde eit resultat før skatt på 4,4 millioner kroner.