Ventar på at regnet tar ferie.

Denne gjengen i Vaskevik Maskinstasjon er klare til å starte slåtten for alvor, men som bøndene dei arbeider for, ventar dei på stabilt vêr. Frå venstre Eirik Haraldseid, Nils Inge Stokland, Martin Stokland, Mathias Skrunes, Stian Gullhaug og Mandius Stokland. Foto: Jon Edvardsen

Utålmodige slåttekarar

Ustabilt vêr er det store samtaleemnet i bygdene i distriktet, og grasavlinga har stor betydning for bøndene. Denne gjengen i Vaskevik Maskinstasjon ventar på at det skal bli mogleg å slå.

av Jon Edvardsen

Ustabilt vêr er det store samtaleemnet i bygdene i distriktet, og grasavlinga har stor betydning for bøndene. Denne gjengen i Vaskevik Maskinstasjon ventar på at det skal bli mogleg å slå.