Etter at det i mars blei vedteke  at tannklinikken i Etne skal halde fram, herskar det framleis uvisse om ein får tannlege på plass i nær framtid.

Slit med å få tannlege

Etter at det i mars blei vedteke at tannklinikken i Etne skal halde fram, herskar det framleis uvisse om ein får tannlege på plass i nær framtid.

av Øystein Birkenes

Etter at det i mars blei vedteke at tannklinikken i Etne skal halde fram, herskar det framleis uvisse om ein får tannlege på plass i nær framtid.