Regnvêr skapar problem for bøndene.

HMS-rådgjevar Magnus Haugland (t.v.) og bonde Kjell Einar Eide i Ølensvåg konstaterer at kvaliteten på graset er dårleg etter alt regnet i sommar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Får tilbod om krisehjelp

Det dårlege vêret fører til sterkt reduserte avlingar for mange bønder og ved Rogaland landbruksrådgjeving i Ølen tilbyr dei krisehjelp til bønder som er uroa for framtida. Hos bonde Kjell Einar Eide (56) i Ølensvåg står graset fortsatt uslått, og nå må det godvêr til for å unngå problem.

av Irene Mæland Haraldsen

Det dårlege vêret fører til sterkt reduserte avlingar for mange bønder og ved Rogaland landbruksrådgjeving i Ølen tilbyr dei krisehjelp til bønder som er uroa for framtida. Hos bonde Kjell Einar Eide (56) i Ølensvåg står graset fortsatt uslått, og nå må det godvêr til for å unngå problem.